permanent way nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

permanent way nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm permanent way giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của permanent way.

Từ điển Anh Việt

 • permanent way

  * danh từ

  nền đường sắt, đường tàu hoả

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • permanent way

  * kinh tế

  đường sắt

  đường tàu hỏa

  nền đường sắt

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  đường sắt thường xuyên

  đường sắt vĩnh cửu