permanent bridge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

permanent bridge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm permanent bridge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của permanent bridge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • permanent bridge

    * kỹ thuật

    cầu cố định