permanent gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

permanent gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm permanent gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của permanent gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • permanent gas

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  khí vĩnh cửu

  hóa học & vật liệu:

  thể khí vĩnh cửu