permanentness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

permanentness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm permanentness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của permanentness.

Từ điển Anh Việt

  • permanentness

    xem permanent