merging nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

merging nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm merging giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của merging.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • merging

  * kỹ thuật

  sự hợp nhất

  toán & tin:

  sự trộn sắp

  trình kết hợp

Từ điển Anh Anh - Wordnet