coalesce nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coalesce nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coalesce giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coalesce.

Từ điển Anh Việt

 • coalesce

  /,kouə'les/

  * nội động từ

  liền, liền lại (xương gãy)

  hợp, hợp lại, kết lại

  hợp nhất, thống nhất (tổ chức, đảng...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet