mature valley nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mature valley nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mature valley giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mature valley.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mature valley

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thung lũng trưởng thành