matured cement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

matured cement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm matured cement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của matured cement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • matured cement

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    xi măng đá hóa cứng