matured concrete nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

matured concrete nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm matured concrete giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của matured concrete.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • matured concrete

  * kỹ thuật

  bê tông đá cứng

  cơ khí & công trình:

  bê tông đã kết cứng

  bê tông trưởng thành