mature society nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mature society nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mature society giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mature society.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mature society

    * kinh tế

    xã hội chín muồi