mature phase nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mature phase nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mature phase giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mature phase.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mature phase

    * kinh tế

    thời kỳ chín muồi