march king nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

march king nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm march king giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của march king.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • march king

    Similar:

    sousa: a United States bandmaster and composer of military marches (1854-1932)

    Synonyms: John Philip Sousa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).