marchesa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marchesa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marchesa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marchesa.

Từ điển Anh Việt

  • marchesa

    * danh từ

    số nhiều là marchese

    hầu tước phu nhân

    nữ hầu tước