marchese nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marchese nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marchese giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marchese.

Từ điển Anh Việt

  • marchese

    * danh từ

    số nhiều của marchesa