marchpane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marchpane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marchpane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marchpane.

Từ điển Anh Việt

 • marchpane

  /'mɑ:tʃpein/ (marzipan) /,mɑ:zi'pæn/

  * danh từ

  bột bánh hạnh nhân

  bánh hạnh nhân

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • marchpane

  * kinh tế

  bánh hạnh nhân

  bột bánh hạnh nhân

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • marchpane

  Similar:

  marzipan: almond paste and egg whites