marzipan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marzipan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marzipan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marzipan.

Từ điển Anh Việt

 • marzipan

  /'mɑ:tʃpein/ (marzipan) /,mɑ:zi'pæn/

  * danh từ

  bột bánh hạnh nhân

  bánh hạnh nhân

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • marzipan

  * kinh tế

  bánh hạnh nhân dẻ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • marzipan

  almond paste and egg whites

  Synonyms: marchpane