marzipan layer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marzipan layer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marzipan layer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marzipan layer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marzipan layer

    * kinh tế

    người làm bánh hạnh nhân