marchioness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marchioness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marchioness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marchioness.

Từ điển Anh Việt

 • marchioness

  /'mɑ:ʃənis/

  * danh từ

  bà hầu tước

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • marchioness

  the wife or widow of a marquis

  a noblewoman ranking below a duchess and above a countess

  Synonyms: marquise