main traverse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

main traverse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm main traverse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của main traverse.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • main traverse

  * kỹ thuật

  đường chính

  đường trục

  cơ khí & công trình:

  tuyến đo vẽ cơ bản