lock approach canal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lock approach canal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lock approach canal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lock approach canal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • lock approach canal

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  kênh vào du thuyền

 • lock approach canal

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  kênh vào du thuyền