i/o tag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

i/o tag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm i/o tag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của i/o tag.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • i/o tag

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    nhãn vào/ra

    thẻ nhập/xuất