i/o addresses nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

i/o addresses nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm i/o addresses giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của i/o addresses.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • i/o addresses

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    địa chỉ I/O