i/o controller nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

i/o controller nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm i/o controller giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của i/o controller.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • i/o controller

    * kỹ thuật

    bộ điều khiển nhập/xuất

    toán & tin:

    bộ đồng xử lý vào/ra