i/o processor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

i/o processor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm i/o processor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của i/o processor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • i/o processor

    * kỹ thuật

    bộ xử lý vào/ra

    toán & tin:

    bộ xử lý nhập/xuất