i/o mode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

i/o mode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm i/o mode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của i/o mode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • i/o mode

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chế độ nhập/xuất

    chế độ vào/ra