i/o area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

i/o area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm i/o area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của i/o area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • i/o area

    * kỹ thuật

    giới hạn vào/ra

    toán & tin:

    vùng nhập/xuất