i/o interruption nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

i/o interruption nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm i/o interruption giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của i/o interruption.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • i/o interruption

    * kỹ thuật

    sự ngắt nhập/xuất

    toán & tin:

    sự ngắt vào/ra