i/o coprocessor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

i/o coprocessor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm i/o coprocessor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của i/o coprocessor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • i/o coprocessor

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ đồng xử lý nhập/xuất

    bộ đồng xử lý vào/ra