i/o indicator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

i/o indicator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm i/o indicator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của i/o indicator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • i/o indicator

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ chỉ báo nhập/xuất

    bộ chỉ báo vào/ra