i/o (input/output) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

i/o (input/output) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm i/o (input/output) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của i/o (input/output).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • i/o (input/output)

    * kỹ thuật

    nhập/xuất

    vào/ra