i/o device nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

i/o device nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm i/o device giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của i/o device.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • i/o device

    * kỹ thuật

    thiết bị vào/ra

    toán & tin:

    thiết bị nhập/xuất