i/o bound nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

i/o bound nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm i/o bound giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của i/o bound.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • i/o bound

    * kỹ thuật

    giới hạn nhập/xuất

    giới hạn vào/ra