gum tree nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gum tree nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gum tree giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gum tree.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gum tree

    any of various trees of the genera Eucalyptus or Liquidambar or Nyssa that are sources of gum

    Synonyms: gum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).