gummosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gummosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gummosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gummosis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gummosis

    pathological production of gummy exudates in citrus and various stone-fruit trees

    Similar:

    brown rot gummosis: disease of citrus trees caused by the fungus Phytophthora citrophthora

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).