gum-lac nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gum-lac nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gum-lac giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gum-lac.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gum-lac

    an inferior lac produced by lac insects in Madagascar

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).