gumwood nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gumwood nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gumwood giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gumwood.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gumwood

    wood or lumber from any of various gum trees especially the sweet gum

    Synonyms: gum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).