golf club nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

golf club nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm golf club giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của golf club.

Từ điển Anh Việt

 • golf club

  * danh từ

  câu lạc bộ của những người chơi gôn

  * danh từ

  gậy đánh gôn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • golf club

  a club of people to play golf

  golf equipment used by a golfer to hit a golf ball

  Synonyms: golf-club, club