golf-links nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

golf-links nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm golf-links giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của golf-links.

Từ điển Anh Việt

  • golf-links

    /'gɔlfiɳks/

    * danh từ số nhiều

    bãi chơi gôn