golfer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

golfer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm golfer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của golfer.

Từ điển Anh Việt

  • golfer

    /'gɔlfə/

    * danh từ

    người chơi gôn

Từ điển Anh Anh - Wordnet