golfing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

golfing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm golfing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của golfing.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • golfing

    playing golf

    he goes south every winter for the golfing

    Similar:

    golf: play golf

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).