golfo de mexico nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

golfo de mexico nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm golfo de mexico giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của golfo de mexico.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • golfo de mexico

    Similar:

    gulf of mexico: an arm of the Atlantic to the south of the United States and to the east of Mexico

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).