gulf of mexico nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gulf of mexico nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gulf of mexico giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gulf of mexico.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gulf of mexico

    an arm of the Atlantic to the south of the United States and to the east of Mexico

    Synonyms: Golfo de Mexico

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).