gulf war nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gulf war nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gulf war giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gulf war.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gulf war

    Similar:

    persian gulf war: a war fought between Iraq and a coalition led by the United States that freed Kuwait from Iraqi invaders; 1990-1991

    iran-iraq war: a dispute over control of the waterway between Iraq and Iran broke out into open fighting in 1980 and continued until 1988, when they accepted a UN cease-fire resolution

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).