iran-iraq war nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

iran-iraq war nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm iran-iraq war giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của iran-iraq war.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • iran-iraq war

    a dispute over control of the waterway between Iraq and Iran broke out into open fighting in 1980 and continued until 1988, when they accepted a UN cease-fire resolution

    Synonyms: Gulf War

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).