frau nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frau nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frau giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frau.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • frau

    a German courtesy title or form of address for an adult woman

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).