expansion (development) of an expresion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

expansion (development) of an expresion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm expansion (development) of an expresion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của expansion (development) of an expresion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • expansion (development) of an expresion

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    khai triển một biểu thức