development plan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

development plan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm development plan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của development plan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • development plan

  * kinh tế

  kế hoạch phát triển

  * kỹ thuật

  kế hoạch phát triển

  sơ đồ quy hoạch