development come-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

development come-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm development come-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của development come-up.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • development come-up

    * kinh tế

    thời gian lên men khối bột nhào