cost nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cost nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cost giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cost.

Từ điển Anh Việt

 • cost

  /kɔst/

  * danh từ

  giá

  the cost of living: giá sinh hoạt

  prime (first) cost: giá vốn

  chi phí, phí tổn

  to cut costs: giảm các món chi

  sự phí (thì giờ, sức lực)

  (pháp lý) (số nhiều) án phí

  (nghĩa bóng) giá phải trả

  at all costs; at any cost

  bằng bất cứ giá nào

  at the cost of...

  phải trả bằng giá...

  to count the cost

  (xem) count

  to live at someone's cost

  sống bám vào ai, sống nhờ vào ai

  to one's cost: (nghĩa bóng) mình phải gánh hết mọi thiệt hại tai hoạ

  to know to one's own cost: phải qua nhiều nỗi gian nan mới biết được

  * nội động từ

  trị giá; phải trả

  the bicycle cost me 900đ: tôi mua chiếc xe đạp ấy mất 900đ

  đòi hỏi

  making a dictionary costs much time and care: soạn từ điển đòi hỏi mất nhiều thời gian và công phu

  gây tổn thất; làm mất

  carelessness may cost one one's life: sự cẩu thả có thể làm mất mạng

  (thương nghiệp) đánh giá, ước lượng

  this costs next to nothing: cái này chẳng đáng giá gì

 • cost

  (Tech) chi phí; giá thành

 • Cost

  (Econ) Chi phí.

  + Nói chung đây là một thước đo nững gì phải trả để có được một cái gì đó, hoặc bằng cách mua, trao đổi hay sản xuất.

 • cost

  (toán kinh tế) chi phí, phí tổn

  c. of handling stock giá bảo quản hàng tồn kho

  c. of observation (thống kê) phí tổn quan trắc; giá thành quan sát

  c. of ordering giá đặt hàng

  c. of production giá thành sản xuất

  c. of a sample phí tổn của mẫu

  manufacturing c. giá thành sản suất

  marginal c. chi phí giới hạn

  prime c. giá thành sản phẩm

  purchasing c. giá bán lẻ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cost

  * kinh tế

  chi phí

  giá

  giá mua

  giá thành

  giá trị

  giá vốn

  phí

  phí tổn

  phí tổn sản xuất

  sản phí

  * kỹ thuật

  giá

  giá cả

  giá thành

  giá trị

  phí tổn

  vốn

  xây dựng:

  khoản chi

  mục thanh toán

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cost

  the total spent for goods or services including money and time and labor

  be priced at

  These shoes cost $100

  Synonyms: be

  require to lose, suffer, or sacrifice

  This mistake cost him his job

  Similar:

  monetary value: the property of having material worth (often indicated by the amount of money something would bring if sold)

  the fluctuating monetary value of gold and silver

  he puts a high price on his services

  he couldn't calculate the cost of the collection

  Synonyms: price

  price: value measured by what must be given or done or undergone to obtain something

  the cost in human life was enormous

  the price of success is hard work

  what price glory?

  Synonyms: toll