continuo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

continuo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm continuo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của continuo.

Từ điển Anh Việt

  • continuo

    * danh từ

    (âm nhạc) bè hát chạy liền

Từ điển Anh Anh - Wordnet